Woonondersteuning

De intensiteit van de begeleiding
kan variëren van een aantal uren ondersteuning
per dag tot bijna permanente ondersteuning,
afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt.

In Kerckstede zijn 11 verschillende huizen
waar cliënten in groep samen leven.
Ieder huis legt eigen accenten.
Zo is er een specifieke werking uitgebouwd voor zorgbehoevende cliënten,
voor cliënten met autisme en voor vrij zelfstandige cliënten.

Kerckstede
Kerckstede
 

Zorgbehoevende cliënten

Bepaalde huizen stemmen hun werking

en materiële omkadering af

op cliënten die zorgbehoevend zijn.

Deze huizen zijn uitgerust

met hulpmiddelen

zoals hoog-laag bedden en baden

tilliften

douchebrancards …

De begeleiders geven een passende ondersteuning
en blijven oog hebben voor wie de cliënt is,
wat hij graag heeft
en wat hij zelf nog kan.

We volgen hierbij de principes van
ActinPas - Activiteit in Passiviteit.
We maken gebruik van methoden en technieken
waarmee we de verzorging goed en efficiënt
kunnen uitvoeren, gericht op optimale comfortzorg.

 
Kerckstede
Kerckstede
 

De huizen werken samen met dienst ADL
die instaat voor de ondersteuning van
Activiteiten van het Dagelijks Leven.

Cliënten kunnen beroep doen op reguliere diensten.
Familie helpt ook mee.

Elk huis voorziet een aanbod voor de cliënten op die momenten dat ze niet aansluiten bij het georganiseerde activiteitenaanbod of 's avonds en tijdens de weekends.

Kerckstede
Kerckstede

Cliënten met autisme (ASS)

Binnen de specifieke autiwerking
ligt de nadruk op voorspelbaarheid en duidelijkheid,
zowel in de begeleidingsstijl
als in het aanbod en de leefsituatie.

Er is een aangepaste materiële omkadering.

Naast de routine van het dagelijkse leven
en een vaste en duidelijke weekstructuur
worden er ook met zorg en doordachtheid
nieuwe uitdagingen aangeboden
of kleine variaties ingebouwd.
Dit verruimt de leefwereld van cliënten
en zorgt ervoor dat cliënten
blijvend leren omgaan met veranderingen.

Indien nodig wordt het leerproces
tijdelijk of blijvend ondersteund met visualisaties
en wordt de communicatie ondersteund met SMOG.

 
Kerckstede
Kerckstede
 

Zelfstandige cliënten

In De Pastorie is de werking afgestemd op cliënten die vrij zelfstandig kunnen wonen en leven.

Gelegen op wandelafstand van Kerckstede in het centrum van Oostnieuwkerke, is de begeleider maximum 4 uur per dag aanwezig. Daarnaast kan de cliënt via oproepbare permanentie altijd beroep doen op een begeleider. Er is ook een noodoproepsysteem aanwezig.
Afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt kan er ondersteuning geboden worden op verschillende domeinen. De cliënt kan overdag aansluiten bij de activiteiten georganiseerd door Kerckstede, thuis blijven of buitenshuis gaan werken.

Kerckstede
Kerckstede
 

Naast het streven naar individuele ontplooiing van de cliënt wordt ook ondersteuning geboden bij het samen leven van de cliënten met elkaar.

Reguliere diensten kunnen ingeschakeld worden en waar mogelijk wordt beroep gedaan op het netwerk van de cliënt.

Zoek je ondersteuning

Lees meer

Dagondersteuning

Lees meer