Kwartaalmagazine Volop Leven

Volop Leven is ons kwartaalmagazine.

De doelstelling van het kwartaalmagazine is in de eerste plaats het sociaal netwerk van de cliënt en allen die op Kerckstede betrokken zijn, te informeren over tendensen en vernieuwingen binnen de welzijnssector en binnen Kerckstede in het bijzonder.

We willen iedereen op de hoogte houden van wat we realiseren binnen de voorziening.

Je vindt artikels over activiteiten met cliënten, het ‘leven zoals het is’ in Kerckstede, pastorale activiteiten, actuele thema's uit de sector, familienieuws ...

 Het kwartaalmagazine wordt jaarlijks aangeboden via een abonnement van 7,5 euro.

Wie meer informatie wenst of zich wil abonneren op het kwartaalmagazine Volop Leven kan contact opnemen met Dorine Herreman