Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Via RTH kan Kerckstede beperkte handicapspecifieke ondersteuning bieden aan personen met een (vermoeden van) handicap en hun netwerk die (nog) geen gebruik maken van VAPH-ondersteuning.

Tijdens een intakegesprek wordt nagegaan wat de (zorg)vraag is van de cliƫnt en hoe Kerckstede via het RTH-aanbod van dagopvang, verblijf of individuele begeleiding hier een antwoord op kan bieden.
Binnen RTH hebben we ook een aanbod voor organisaties die werken voor personen met een beperking. Via het aanbod outreach bieden we een antwoord op alle handicapspecifieke vragen.
Lees verder bij 'Bezoek ons'.

 

Dagondersteuning

Lees meer

Zoek je ondersteuning

Lees meer