Dagondersteuning

Cliënten krijgen tijdens de weekdagen
activiteiten aangeboden vanuit
dienst werken, dienst vorming,
dienst vrije tijd en dienst ontmoetingsgroep.
Cliënten die in Kerckstede wonen, kunnen ook een
activiteitenaanbod krijgen in het eigen huis.

Het weekprogramma kan sterk verschillen
per cliënt.
Bij het opstellen van het individueel programma wordt rekening gehouden met de interesses, mogelijkheden en individuele ontplooiingskansen.

Het programma wordt, waar mogelijk, besproken met de cliënt en zijn netwerk.

Externe cliënten komen aan
tegen ten laatste 9.15 u.
om de activiteiten om 9.30 u aan te vatten.
Het activiteitenaanbod eindigt om 16u30.
Op maandag starten we pas om 10.15 u en
op vrijdag eindigen we reeds om 15.30 u.

Er is mogelijkheid tot

  • opvang van 8.00 u – 9.15 u
  • opvang van 16.45 u – 18.00 u

Externe cliënten kunnen
een warme maaltijd nuttigen.

Vervoer van huis naar Kerckstede en terug, wordt met de cliënt en zijn netwerk besproken.
We stimuleren een leertraject tot zelfstandigheid: per fiets, te voet, met openbaar of ander vervoer.
Indien nodig worden andere opties besproken: vervoer door eigen netwerk, busvervoer van Kerckstede.

Bij opvang en bij het komen op andere uren dan de standaard uren, kan geen beroep gedaan worden op busvervoer van Kerckstede.

 

Dienst werken:

bakkerij
chocoladeatelier

industrieel werk

tuinieren

interne jobs
begeleid werken

afvalbeheer

Kerckstede
Kerckstede
Kerckstede
Kerckstede
 

Dienst vorming:

Sport, zwemmen, fitness, dansen, fietsen

SOB training, dans en drama

beeldende, computer, mediatheek

muziek en koor, koester

natuurbeleving

Kerckstede
Kerckstede
Kerckstede
Kerckstede
 

Dienst vrije tijd:

handwerk

crea

individueel aanbod

koester / verhalen

spel

beweging en gym

open aanbod

...

 
 

Dienst Externe Cliënten:

Vergadering voor externe cliënten

Onthaal / middagmaal / afronding voor de externe cliënten

Koester

Individueel aanbod

Keuzeactiviteit

Communicatie:

Cliënten worden SMOG,
Spreken Met Ondersteuning van Gebaren,
aangeleerd in groep.

Individueel wordt ook training aangeboden
i.f.v. visualisatie.

 
Kerckstede
Kerckstede
 

Relaties:

Cliënten krijgen vorming.

Dit gebeurt

individueel

of

in groep.

Cliënten voeren gesprekken

rond relaties

en

sociale vaardigheden.

 

Woonondersteuning

Lees meer

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Lees meer