Dag van de Zorg Zondag 18 maart 2018

We willen dat elke mens
die voor onze ondersteuning en zorg kiest,
zich goed voelt en zin kan geven aan zijn leven.

We zoeken een antwoord op elke zorgvraag
en doen dit samen met cliënten,
medewerkers en het netwerk van de cliënt.