Jobstudent weekendbegeleider huizen 8 en 10

Kerckstede biedt mensen met een verstandelijke beperking, woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aan. We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie en de spiritualiteit van Vincentius.
Deze inspiratie en spiritualiteit zijn de bron voor het geheel van onze werking.
We wensen de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren door:

 • een omgeving te scheppen waarin cliënten zich goed voelen en in elk opzicht gelukkig kunnen zijn
 • hun zelfstandigheid te maximaliseren zodat ze mee richting kunnen geven aan hun leven
 • hen aan te moedigen en te ondersteunen om actief deel uit te maken van de samenleving

Functie

 • Je maakt deel uit van het team van huizen 8 en 10.
 • Huizengroep 8 en 10 richt zich op zorgbehoevende cliënten.
 • Je werkt minimaal 4 weekenddagen per maand (vroege-, dag-, gesplitste- of late dienst)

Voorwaarden en profiel

 • Je beschikt over een diploma A2 in de sociale sector of verzorgende sector: sanitair helper (personenzorg), zorgkundige, verpleegassistent, opvoeder A2 of verpleegkundige A2
 • Je kan verantwoordelijkheid opnemen.
 • Je kan zelfstandig en methodisch werken, goed plannen en organiseren.
 • Je bent gemotiveerd om te werken met zorgbehoevende volwassenen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.
 • Je werkt cliëntgericht.
 • Je toont een professionele inzet.
 • Je bent een goede teamspeler en communiceert op een open manier.
 • Je ondersteunt en stuurt mee de doelstellingen van de huizengroep.
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden.
 • Je herkent jezelf in de missie, visie en waarden van Kerckstede.
 • Je hebt kennis van Outlook, Word en Excel.

Aanbod

 • Verloning volgens de sectorale barema‘s
 • Een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien
 • Cliënten die je met open armen ontvangen
 • Een tof, krachtig en talentvol team om mee samen te werken

Maak kennis met de voorziening op www.kerckstede.be

Selectieprocedure
Wij kijken uit naar jouw kandidatuur!
Graag uw CV én gemotiveerde sollicitatie richten aan:
FLO Eef- Verantwoordelijke woonondersteuning
Kerckstede vzw
Slijperstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
Of via mail: flo.e@kerckstede.be

We nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek.