Begeleider huis 5

Kerckstede biedt mensen met een verstandelijke beperking, woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aan. We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie en de spiritualiteit van Vincentius.
Deze inspiratie en spiritualiteit zijn de bron voor het geheel van onze werking.
We wensen de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren door:

 • een omgeving te scheppen waarin cliënten zich goed voelen en in elk opzicht gelukkig kunnen zijn
 • hun zelfstandigheid te maximaliseren zodat ze mee richting kunnen geven aan hun leven
 • hen aan te moedigen en te ondersteunen om actief deel uit te maken van de samenleving

Functie

 • Je maakt deel uit van het team van huis 5.
 • Je ondersteunt er cliënten met een licht/matige/ernstige verstandelijke beperking. Sommige cliënten hebben een bijkomende problematiek.
 • Je bouwt samen met een team (begeleiders en stagiairs) de nieuwe werking van dit huis uit.

Voorwaarden en profiel

 • Je beschikt over een diploma A2 of A1 in de sociale sector.
 • Je hebt kennis over ouder wordende cliënten, autisme en gedrags-en emotionele stoornissen
 • Je bent flexibel in jouw begeleidingsstijl en stelt verbondenheid met de cliënt voorop.
 • Draagkracht is jouw grootste troef in het werken met cliënten met een verhoogde (psychische) kwetsbaarheid.
 • Je kan verantwoordelijkheid opnemen.
 • Je kan zelfstandig en methodisch werken, goed plannen en organiseren.
 • Je bent een goede teamspeler en communiceert op een open manier.
 • Je ondersteunt en stuurt mee de doelstelling van dit huis.
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden.
 • Je herkent jezelf in de missie, visie en waarden van Kerckstede.
 • Je hebt (basis)kennis van Outlook, Word en Excel en bent bereid om de gebruikte computerprogramma ’s aan te leren.

Aanbod

 • Contract 19/38 van september 2021 tem 31/12/2021 met kans op verlenging mits positieve evaluatie en eventueel kans op verhoging contractbreuk.
 • Verloning volgens de sectorale barema ‘s.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien.
 • Cliënten die je met open armen ontvangen.
 • Een tof, krachtig en talentvol team om mee samen te werken.

Selectieprocedure

Wij kijken uit naar jouw kandidatuur.
Uw CV en gemotiveerde sollicitatie richten aan:
Lien Van der Meeren - Agogisch directeur én Stefaan Baert - verantwoordelijke woonondersteuning
Via mail: vandermeeren.l@kerckstede.be én baert.s@kerckstede.be

Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek.