Toni Zenz

Maatregelen COVID-19 - 13 maart 2020

Gisterenavond kwam de Nationale veiligheidsraad samen om nieuwe maatregelen vast te leggen in zake COVID-19 (het coronavirus). We zitten momenteel in een versterkte fase. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. Wij volgen de richtlijnen vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. Niettemin worden er omwille van de ernst van de situatie, nog een aantal bijkomende richtlijnen ingevoerd. Ook al lijken deze maatregelen voor sommige individuen en situaties nogal rigoureus, in het kader van de gezondheid van de personen met een handicap en het personeel zijn we genoodzaakt doortastend op te treden.
Hou er ook rekening mee dat de richtlijnen van Zorg en Gezondheid regelmatig aangepast worden aan de ontwikkelingen op het terrein. We houden jullie daarvan zo consequent mogelijk op de hoogte.

Wat betekenen deze richtlijnen voor cliënten en hun netwerk?

Externe cliënten:

 • Externe cliënten en externe cliënten RTH komen niet naar Kerckstede tot en met 19 april 2020 (einde paasvakantie)
 • Busvervoer gaat dan ook niet door.

Cliënten wonen

 • Het netwerk van de cliënt kan volgende keuze maken:
  o Cliënt blijft in Kerckstede tot en met 19 april (ze gaan tussendoor niet naar huis).
  o De cliënt wordt afgehaald en blijft thuis tot en met 19 april. Indien deze periode door de overheid wordt verlengd, dan zal de cliënt ook langer moeten thuisblijven.
   Er wordt tussendoor een moment voorzien om indien nodig medicatie af te halen. Daarover zal je persoonlijk worden op de hoogte gebracht.
  o Sommige cliënten gaan enkel naar huis in de paasvakantie: dit kan, maar als in deze periode de maatregelen worden verlengd, mogen ze tot deze datum niet terug naar Kerckstede komen.
  o Cliënten RTH en kortopvang komen niet naar Kerckstede tot en met 19 april 2020.

 • Bezoek door netwerk aan cliënten wordt niet toegelaten tot en met 19 april

De medewerkers doen er alles aan om creatieve oplossingen te bedenken om het contact tussen cliënten en hun netwerk te behouden door skype, telefoneren …

 • Netwerk die instaat voor de was van cliënten zullen deze op 1 vast moment in de week kunnen komen afhalen: op woensdag tijdens de kantooruren. Gelieve je hiervoor aan te melden aan het onthaal. De gewassen kledij kan in een genaamtekende gesloten zak of valies teruggebracht worden, eveneens aan het onthaal.

Cliënten die naar huis gaan

 • Bij afhalen van cliënten wordt gevraagd naar de voordeur van het eigen huis te gaan en buiten te wachten. Indien je ziektesymptomen hebt, gelieve dan iemand anders de cliënt te laten afhalen.
 • Als de cliënt thuis ziektesymptomen vertoont, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen en een arts te raadplegen.

Interne maatregelen betreffende cliënten

 • Strikte hygiënemaatregelen worden in acht genomen.
 • Cliënten blijven zoveel als mogelijk in het eigen huis. Enkel hoogstnoodzakelijke verplaatsingen worden toegestaan – indien nodig onder begeleiding in functie van het opvolgen van de voorzorgsmaatregelen (afstand houden van elkaar, …)
 • We laten enkel die activiteiten doorgaan die noodzakelijk zijn o.a. ifv productie of behouden van werkaanbod: AT, chocolade, bakkerij en plooien van de was. Er wordt georganiseerd dat telkens slechts cliënten uit 1 huis of huizengroep in de activiteit aanwezig zullen zijn. Ook begeleid werken gaat niet door.
 • Er wordt gekeken om activiteit in de huizen zelf aan te bieden in de komende periode.
  Het mooie weer is in zicht. Er wordt vanuit volksgezondheid aangeraden om mensen buiten te laten bewegen. We laten toe dat cliënten in de tuin fietsen, wandelen … We laten dit enkel toe per huis of huizengroep zodat cliënten overkoepelend niet met elkaar in contact komen.

In lijn van al deze maatregelen dienen we volgende activiteiten uit te stellen of af te lassen:
Volgende activiteiten worden uitgesteld:
Kip aan’t spit: 25 april

Volgende activiteiten gaan niet door:
Cafetaria in de Ontmoetingsruimte
Witte Donderdagbezinning + Culinair Solidair in De Smisse: 9 april

Extern georganiseerde activiteiten en kampen worden door de organisaties voorlopig tot einde paasvakantie afgelast. We kregen ook reeds bericht van de organisatie van de Special Olympics Belgium dat deze ook worden afgelast.

Vrijwilligers

 • Alle inzet van vrijwilligers wordt voor vijf weken opgeschort.

Bezoeken

 • We laten geen bezoek meer toe – enkel leveranciers kunnen hun levering afzetten aan het onthaal/dienst werken/dienst keuken.
 • Toegang is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, medewerkers WGK en Solidariteit vh Gezin, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, …) en stagiairs. De strikte hygiënemaatregelen worden in acht genomen.

Laten we allen samen het beste maken van deze moeilijke periode en zorg te dragen voor onze cliënten en onszelf. We danken jullie voor het begrip.

Meer informatie? 

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

Heb je specifieke vragen ivm Kerckstede en het coronavirus?

 • Richt je tot Dorine Herreman, stafmedewerker preventie: herreman.d@kerckstede.be of 051/26.96.60

De voorziening