Vlinder/begeleider in het wonen

Kerckstede biedt mensen met een verstandelijke beperking, woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aan. We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie en de spiritualiteit van Vincentius.
Deze inspiratie en spiritualiteit zijn de bron voor het geheel van onze werking.
We wensen de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren door:

 • een omgeving te scheppen waarin cliënten zich goed voelen en in elk opzicht gelukkig kunnen zijn
 • hun zelfstandigheid te maximaliseren zodat ze mee richting kunnen geven aan hun leven
 • hen aan te moedigen en te ondersteunen om actief deel uit te maken van de samenleving

Functie vlinder in het wonen

 • Je hebt een vlinderfunctie in de verschillende huizen in het wonen.
 • Als begeleider in een huis heb je de opdracht de cliënten te ondersteunen bij alle activiteiten van het dagelijks leven.
 • Je zorgt als begeleider voor de continuïteit in het huis in afwezigheid van de vaste begeleider.
 • Je ondersteunt er cliënten met een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking. Sommige cliënten hebben een bijkomende problematiek (autisme, gedrags- en emotionele stoornis …)

Voorwaarden en profiel

 • Je beschikt over een diploma A2/A1 in de sociale sector.
 • Je hebt kennis over cliënten met een verstandelijke beperking, ervaring met deze doelgroep is een pluspunt.
 • Je bent flexibel in te zetten.
 • Je bent bereidt om weekends te werken.
 • Je kan verantwoordelijkheid opnemen.
 • Je kan zelfstandig en methodisch werken, goed plannen en organiseren.
 • Je werkt cliëntgericht.
 • Je toont een professionele inzet.
 • Je bent een goede teamspeler en communiceert op een open manier.
 • Je ondersteunt de doelstellingen van de huizengroep.
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden.
 • Je herkent jezelf in de missie, visie en waarden van Kerckstede.
 • Je hebt kennis van Outlook, Word en Excel.

Aanbod

 • Een contract als begeleider vlinder 30,4/38e – indiensttreding zo snel mogelijk tem 31/12/2022, met kans op verlenging
 • Verloning volgens de sectorale barema ‘s
 • Een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien
 • Cliënten die je met open armen ontvangen
 • Toffe, krachtige en talentvolle medewerkers om mee samen te werken

Selectieprocedure
Wij kijken uit naar jouw kandidatuur ten laatste tegen 1/07/2022
Graag uw CV en gemotiveerde sollicitatie richten aan:
Detavernier Greet – verantwoordelijke woonondersteuning
Kerckstede vzw
Slijperstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
Of via mail: detavernier.g@kerckstede.be

Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek.