Opvoeder-begeleider / Weekendwerker

Kerckstede biedt mensen met een verstandelijke beperking, woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aan.
We wensen de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren door:

  • een omgeving te scheppen waarin cliënten zich goed voelen en in elk opzicht gelukkig kunnen zijn
  • hun zelfstandigheid te maximaliseren zodat ze mee richting kunnen geven aan hun leven
  • hen aan te moedigen en te ondersteunen om actief deel uit te maken van de samenleving

Functieomschrijving
• Je maakt deel uit van het team van huis 5.
• Je werkt het grootste deel van je tijd tijdens het weekend, minimum 3 weekends per maand. Je werkt hierbij zowel op zaterdag als op zondag. (vroege dienst, dagdienst, gesplitste dienst of late dienst).
• Om de 14 dagen gaat de vergadering van je huizengroep door op een weekdag. (dinsdagnamiddag)
• Je begeleidt cliënten met een licht, matig tot ernstige verstandelijke beperking met een bijkomende problematiek (autisme, gedrags-of emotionele stoornis, …).
• Samen met de cliënt sta je in voor de invulling van een zinvol weekend, rekening houdend met de wensen, noden en interesses van de cliënt.
• Je streeft er naar de kwaliteit van leven van de cliënten te waarborgen en/of te verhogen en biedt ondersteuning op alle levensdomeinen. Je hebt aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en zijn sociaal, emotioneel en fysiek welbevinden.
• Je zorgt voor een goeie communicatie en een vlotte informatiedoorstroming en samenwerking met collega's.
• Je draagt actief bij aan een goeie samenwerking met het netwerk van de cliënt.
• Je bent verantwoordelijk voor een vlotte en goede organisatie van de werking van de huizengroep tijdens het weekend.

Profiel
• Je beschikt over een diploma A2 in de sociale of verzorgende sector
• Je staat garant voor warme zorg
• Je hebt kennis van ASS (autismespectrumstoornis of bent bereid je hierin te verdiepen)
• Je kan verantwoordelijkheid opnemen
• Je kan zelfstandig en methodisch werken, goed plannen en organiseren
• Je werkt cliëntgericht
• Je ondersteunt en stuurt mee de doelstellingen van de huizengroep
• Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen
• Je kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren aan collega's en leidinggevenden
• Je herkent jezelf in de missie, visie en waarden van Kerckstede
• Je hebt kennis van Outlook, Word en Excel

Aanbod
• Een contract 19/38e vanaf 1/09/2022, met kans op contract van onbepaalde duur
• Verloning volgens de sectorale barema's
• Opleidingsmogelijkheden
• Een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien
• Cliënten die je met open armen ontvangen
• Een tof, krachtig en talentvol team om mee samen te werken

Selectieprocedure
Wij kijken uit naar jouw kandidatuur ten laatste tegen 4 december 2019.

Graag uw CV en gemotiveerde sollicitatie, bij voorkeur per mail, richten aan:
Greet Detavernier - verantwoordelijke woonondersteuning
Kerckstede vzw
Slijperstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
detavernier.g@kerckstede.be

Meer info? www.kerckstede.be

We nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek