Begeleider wonen - vlinder

Kerckstede biedt mensen met een verstandelijke beperking, woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aan. We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie en de spiritualiteit van Vincentius.
Deze inspiratie en spiritualiteit zijn de bron voor het geheel van onze werking.
We wensen de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren door:

 • een omgeving te scheppen waarin cliënten zich goed voelen en in elk opzicht gelukkig kunnen zijn
 • hun zelfstandigheid te maximaliseren zodat ze mee richting kunnen geven aan hun leven
 • hen aan te moedigen en te ondersteunen om actief deel uit te maken van de samenleving

Functie

 • Je hebt een vlinderfunctie in de verschillende huizen in het wonen.
 • Je zorgt als begeleider voor de continuïteit in het huis in afwezigheid van de vaste begeleider.
 • Je ondersteunt er cliënten met een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking. Sommige cliënten hebben een bijkomende problematiek (autisme, gedrags- en emotionele stoornis …)

Voorwaarden en profiel

 • Je beschikt over een diploma A2 of A1 in de sociale sector.
 • Je bent flexibel in jouw begeleidingsstijl en stelt verbondenheid met de cliënt voorop.
 • Draagkracht is jouw grootste troef in het werken met cliënten met een verhoogde (psychische) kwetsbaarheid.
 • Ervaring in het werken met cliënten met ASS en/of een GES+-problematiek is een pluspunt.
 • Je kan zelfstandig en methodisch werken, goed plannen en organiseren.
 • Je bent een goede teamspeler en communiceert op een open manier.
 • Je ondersteunt en stuurt mee de doelstelling van dit huis.
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden.
 • Je herkent jezelf in de missie, visie en waarden van Kerckstede.
 • Je hebt (basis)kennis van Outlook, Word en Excel en bent bereid om de gebruikte computerprogramma ’s aan te leren.

Aanbod

 • Contract 32/38
 • Verloning volgens de sectorale barema ‘s.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien.
 • Cliënten die je met open armen ontvangen.
 • Een tof, krachtig en talentvol team om mee samen te werken.

Selectieprocedure

Wij kijken uit naar jouw kandidatuur.
Uw CV en gemotiveerde sollicitatie richten aan:
Greet Detavernier - verantwoordelijke woonondersteuning
Via mail: detavernier.g@kerckstede.be

Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek.