Verantwoordelijke woonondersteuning - nieuw

Kerckstede biedt mensen met een verstandelijke beperking, woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aan. We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie en de spiritualiteit van Vincentius.
Deze inspiratie en spiritualiteit zijn de bron voor het geheel van onze werking.
We wensen de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren door:

 • een omgeving te scheppen waarin cliënten zich goed voelen en in elk opzicht gelukkig kunnen zijn
 • hun zelfstandigheid te maximaliseren zodat ze mee richting kunnen geven aan hun leven
 • hen aan te moedigen en te ondersteunen om actief deel uit te maken van de samenleving
  Samen met alle medewerkers realiseren we de opdrachtverklaring door:
 • talent, competentie en ervaring van medewerkers in te zetten
 • medewerkers de kans te geven zich verder te ontplooien in hun opdracht

Functie
Je bent lid van het directiecomité en het agogisch comité en tekent mee het beleid uit:

 • Je formuleert adviezen en besluiten i.f.v. het dagelijks en strategisch beleid, de uitwerking, implementatie en opvolging ervan.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de dagelijkse werking en de verdere uitbouw van een aantal huizengroepen, waaronder een huizengroep voor cliënten met autisme en gedrags- en emotionele stoornissen (GES) en een huizengroep voor cliënten die vrij zelfstandig wonen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de beeldvorming van een aantal cliënten: je maakt de zorgvisie op, houdt relevante gegevens bij en leidt (multidisciplinaire) vergaderingen in deze context.
 • Je neemt een voortrekkersrol in de voorbereiding en opstart van onze nieuwe huizen voor cliënten met gedrags- en emotionele stoornissen en cliënten met autisme. Indien wenselijk, doe je prospectie in andere voorzieningen. Je werkt tijdelijk mee in de eigen huizengroepen om beter zicht te krijgen op het functioneren van cliënten, noden en verbeterpunten in de werking.
 • Samen met het agogisch comité stem je de organisatie van het wonen, de woonondersteunende en zorgondersteunende diensten af op elkaar om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen
 • Je staat in voor het ondersteunen, sturen en begeleiden van de hoofden en medewerkers en het opleiden van medewerkers die in de nieuwe huizen zullen gaan werken.
 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.
 • Je garandeert cliëntgerichte en vraaggestuurde zorg door samenwerking en afstemming met alle partijen.
 • Je bekijkt de zorgtechnologische mogelijkheden en volgt de reeds bestaande toepassingen op.

Voorwaarden en profiel:

 • Je beschikt over een diploma bachelor met sociale, (ortho)pedagogische of paramedische oriëntatie
 • Je hebt minimum 3 jaar ervaring in de sector. Ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt
 • Je hebt kennis van verschillende denkkaders van waaruit gedrags- en emotionele stoornissen kunnen geïnterpreteerd worden: o.a de visie rond emotionele ontwikkeling (Dosen, SEO), de visie van Heijkoop, kennis van hechtingsstoornissen …
 • Je hebt een basishouding die de missie, visie en waarden van Kerckstede uitdraagt
 • Je bent een goede organisator en beschikt over leiderschapstalenten zoals resultaatgericht werken, coachen, waarderen, samenwerking stimuleren, open communiceren …
 • Je bent stressbestending en flexibel
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen
 • Je hebt een goede kennis en vaardigheden in het gebruik van de basispakketten informatica (Word, Excel, Outlook …), kennis van Orbis Uurrooster / Dossier/ Logboek is mooi meegenomen.

Aanbod:

 • Een contract 38/38 vanaf 7 oktober 2019 voor de duur van 1 jaar. Mits positieve evaluatie kans op contract onbepaalde duur.
 • Verloning volgens de sectorale barema ’s PC 319.01
 • Een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien
 • Cliënten en collega ‘s die je met open armen ontvangen
  Geïnteresseerd? Surf naar www.kerckstede.be

Selectieprocedure:
Tot ten laatste 25 september je kandidatuur richten aan:
Callens Gerda Kerckstede vzw, Slijperstraat 3, 8840 Oostnieuwkerke
callens.g@kerckstede.be

Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek:

 • op maandag 30 september vanaf 15u.