Hoofd huizen 8 en 10

Kerckstede biedt mensen met een verstandelijke beperking, woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aan. We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie en de spiritualiteit van Vincentius.
Deze inspiratie en spiritualiteit zijn de bron voor het geheel van onze werking.
We wensen de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren door:

 • een omgeving te scheppen waarin cliënten zich goed voelen en in elk opzicht gelukkig kunnen zijn
 • hun zelfstandigheid te maximaliseren zodat ze mee richting kunnen geven aan hun leven
 • hen aan te moedigen en te ondersteunen om actief deel uit te maken van de samenleving

Verantwoordelijkheden en opdrachten

 • Als hoofd werk je mee als begeleider in de huizen 8 en 10. Deze huizengroep ondersteunt cliënten die bijkomend aan hun verstandelijke beperking zorgbehoevend zijn. Ook andere bijkomende problematieken zoals gedrags- en of emotionele stoornissen, autisme … komen voor bij deze doelgroep.
 • Naast je werk als begeleider in de huizengroep ben je 10 uren vrijgesteld voor specifieke taken eigen aan de hoofdfunctie. Je bent verantwoordelijk voor:
   de werking en organisatie van de huizengroep:
  • Het realiseren van de doelstelling van de huizengroep
  • Het uitbouwen van de werking van de huizengroep
   Een vlotte organisatie van de huizengroep:
  • Vlotte informatiedoorstroming vanuit de overlegorganen naar de huizengroep en omgekeerd.
   Het ondersteunen, sturen, begeleiden en coachen van het team van de huizengroep, o.a.:
  • het voorbereiden en leiden van de vergadering van de huizengroep
  • het houden van opvolg-, functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers van de huizengroep
   de cliënten:
  • het hoofd is verantwoordelijk voor de uitvoering, opvolging, evaluatie en bijsturingen van het handelingsplan
 • Als hoofd van de huizengroep draag je actief bij aan:
   De multidisciplinaire samenwerking in overlegorganen en de dagelijkse werking
   het voeden van het overkoepelend nadenken over de totale werking, het (zorg)aanbod van de cliënt: reflecteren, bijsturen, zoeken naar verbetering

Voorwaarden en profiel

 • Je beschikt over een diploma bachelor in de orthopedagogie
 • Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring.
 • Je kan op een enthousiaste manier verantwoordelijkheid dragen voor de totale werking van huizen 8 en 10 en de ruimere organisatie.
 • Je kan zelfstandig en methodisch werken, goed plannen en organiseren.
 • Je hebt kennis van – en een hart voor - deze doelgroep
 • Je werkt cliëntgericht.
 • Je toont een professionele inzet.
 • Je bent een goede teamspeler en communiceert op een open manier.
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je kan medewerkers individueel en in teamverband ondersteunen, sturen, begeleiden en coachen
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden.
 • Je hebt/krijgt inzicht in de uurroosters ifv de organisatie van de werking van de huizen en het uitschrijven in Orbis uurroosters
 • Je herkent jezelf in de missie, visie en waarden van Kerckstede.
 • Je hebt kennis van Outlook, Word en Excel.

Aanbod

 • Een contract 38/38e met onmiddellijke ingang voor de duur van ca 1 jaar ifv zwangerschapsvervanging.
 • Verloning volgens de sectorale barema ‘s
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien
 • Teamleden en cliënten die je met open armen ontvangen
 • Een tof, krachtig en talentvol team om mee samen te werken

Ben jij een loyale medewerker die niets liever wil dan deze uitdaging aangaan en op een professionele manier een verschil zal maken? Dan zijn we naar jou op zoek!

Maak kennis met de voorziening op www.kerckstede.be

Selectieprocedure
Wij kijken uit naar jouw kandidatuur ten laatste tegen 12/03/2020
Graag uw CV én gemotiveerde sollicitatie richten aan:
Eef Flo - verantwoordelijke woonondersteuning
Kerckstede vzw
Slijperstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
Of via mail: flo.e@kerckstede.be