Ergotherapeut/opvoeder A1

Vanuit het hart van West-Vlaanderen ondersteunt Kerckstede volwassenen met een verstandelijke beperking. We bieden woonondersteuning en dagondersteuning aan jongere en oudere cliënten, al of niet met extra specifieke noden: zorgbehoevende cliënten, cliënten met GES of ASS.
We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie en de spiritualiteit van Vincentius.
We wensen de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren door zorg en activiteitenaanbod.

Functie
Je staat samen met het team van dienst werken in voor activiteiten met een arbeidsmatig karakter.

Profiel

 • Je hebt een ruime interesse/ervaring in activiteiten met arbeidsmatig karakter en ondersteunende begeleidingsvormen
  o Ervaring met semi-industrieel werk, brood bakken en chocolade verwerken is een pluspunt
  o Je bent flexibel inzetbaar
 • Je werkt cliëntgericht én resultaatgericht
 • Je zet in op het Mediërend Agogisch Handelen (MAH)
  o Je hebt een coachende en ondersteunende begeleidingsstijl naar cliënten
 • Je werkt zelfstandig en methodisch en kan goed organiseren
 • Je werkt in een multidisciplinair team en neemt als ergotherapeut/opvoeder je specifieke opdracht op i.f.v. eigen professionaliteit
 • Je staat mee in voor vernieuwing
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je rapporteert vlot, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je beheerst Word en Excel en leert vlot nieuwe computerprogramma ’s aan

Voorwaarden

 • Je beschikt over een diploma bachelor in de ergotherapie of orthopedagogie
 • Je hebt een rijbewijs

Aanbod

 • Een contract 36/40 voor zwangerschapsvervanging – indiensttreding zo snel mogelijk
 • Verloning volgens de sectorale barema ‘s
 • Opleidingsmogelijkheden intern en extern
 • Een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien
 • Een tof, krachtig en talentvol team om mee samen te werken

Geïnteresseerd? Surf naar www.kerckstede.be

Selectieprocedure:
Tot ten laatste zondag 3/10/21 kan je je kandidatuur richten aan derdaele.a@kerckstede.be

Derdaele Adel, verantwoordelijke zorgondersteuning