begeleider huizen 1 en 2 ziektevervanging

Kerckstede biedt mensen met een verstandelijke beperking, woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aan. We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie en de spiritualiteit van Vincentius.
Deze inspiratie en spiritualiteit zijn de bron voor het geheel van onze werking.
We wensen de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren door:

 • een omgeving te scheppen waarin cliënten zich goed voelen en in elk opzicht gelukkig kunnen zijn
 • hun zelfstandigheid te maximaliseren zodat ze mee richting kunnen geven aan hun leven
 • hen aan te moedigen en te ondersteunen om actief deel uit te maken van de samenleving

Functie

 • Je maakt deel uit van het team van de huizengroep 1 en 2.
 • Je begeleidt cliënten met een licht, matig tot ernstige mentale beperking al dan niet met een bijkomende problematiek (autisme, gedrags-of emotionele stoornis, …)
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning van cliënten en het behalen van de doelstellingen van de huizengroep.
 • Je streeft er naar de kwaliteit van leven van de cliënten te waarborgen en/of te verhogen en biedt ondersteuning op alle levensdomeinen. Je hebt aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en zijn sociaal, emotioneel en fysiek welbevinden
 • Je bent verantwoordelijk voor een vlotte en goeie organisatie van de werking van de huizengroep.
 • Je draagt actief bij aan een goeie samenwerking met het netwerk van de cliënt
 • Je zorgt voor een goeie communicatie en een vlotte informatiedoorstroming en samenwerking met collega's van de eigen huizengroep, andere huizen en diensten.

Voorwaarden en profiel

 • Je beschikt over een diploma A2 in de sociale sector.
 • Je kan verantwoordelijkheid opnemen.
 • Je kan zelfstandig en methodisch werken, goed plannen en organiseren.
 • Je bent gemotiveerd om te werken met deze doelgroep en werkt cliëntgericht.
 • Je toont een professionele inzet.
 • Je bent een goede teamspeler en communiceert op een open manier.
 • Je ondersteunt en stuurt mee de doelstellingen van de huizengroep.
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden.
 • Je herkent jezelf in de missie, visie en waarden van Kerckstede.
 • Je hebt kennis van Outlook, Word en Excel.

Aanbod

 • Een contract 26,6/38e, van 15/10/2020 tem 31/12/2020 met kans op verlenging
 • Verloning volgens de sectorale barema ‘s
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien
 • Cliënten die je met open armen ontvangen
 • Een tof, krachtig en talentvol team om mee samen te werken

Maak kennis met de voorziening op www.kerckstede.be

Selectieprocedure
Graag uw CV en gemotiveerde sollicitatie richten aan:
Eef Flo – verantwoordelijke woonondersteuning
Kerckstede vzw,
Slijperstraat 3,
8840 Oostnieuwkerke
Of via mail: flo.e@kerckstede.be

Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek, bij voorkeur op vrijdag 25/09/2020.