Woonondersteuning

De intensiteit van de woonondersteuning
kan variëren van een aantal uren ondersteuning
per dag tot permanente ondersteuning,
afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt.

In Kerckstede zijn 10 verschillende huizen
waar cliënten in groep samen leven.
De huizen zijn gegroepeerd in huizengroepen.
Iedere huizengroep legt eigen accenten.
Zo is er een specifieke werking uitgebouwd voor zorgbehoevende cliënten en
voor cliënten met autisme.
In één van de huizen bieden we
mobiele woonondersteuning aan.

Kerckstede
Kerckstede
 

Bepaalde huizen stemmen hun werking

en materiële omkadering af

op cliënten die zorgbehoevend zijn.

Deze huizen zijn uitgerust

met hulpmiddelen

zoals hoog-laag bedden en baden

tilliften

douchebrancards …

De begeleiders geven een passende ondersteuning
en blijven oog hebben voor wie de cliënt is,
wat hij graag heeft
en wat hij zelf nog kan.

We volgen hierbij de principes van
ActinPas - Activiteit in Passiviteit.
We maken gebruik van methoden en technieken
waarmee we de verzorging goed en efficiënt
kunnen uitvoeren,
gericht op optimale comfortzorg.

 
Kerckstede
Kerckstede

Binnen de specifieke autiwerking
ligt de nadruk op voorspelbaarheid en duidelijkheid,
zowel in de begeleidingsstijl
als in het aanbod en de leefsituatie.

Er is een aangepaste materiële omkadering.

Naast de routine van het dagelijkse leven
en een vaste en duidelijke weekstructuur
worden er ook met zorg en doordachtheid
nieuwe uitdagingen aangeboden
of kleine variaties ingebouwd.
Dit verruimt de leefwereld van cliënten
en zorgt ervoor dat cliënten
blijvend leren omgaan met veranderingen.

Indien nodig wordt het leerproces
tijdelijk of blijvend ondersteund met visualisaties
en wordt de communicatie ondersteund met SMOG.

 
 

De huizen werken samen met dienst ADL
die instaat voor de ondersteuning van
Activiteiten van het Dagelijks Leven.

Cliënten kunnen beroep doen op reguliere diensten.
Familie helpt ook mee.

Elk huis voorziet een aanbod voor de cliënten
op die momenten
dat ze niet in specifieke diensten aansluiten
of 's avonds
en tijdens de weekends.

Kerckstede
Kerckstede

Zoek je ondersteuning

Lees meer

Mobiele woonondersteuning

Lees meer